ČAČI VORBA

Muzyka i kultura

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jest nieodłączną częścią kultury narodów, społeczeństw i grup etnicznych. To dzięki muzyce poznaje się zawarte tradycje kulturalne danego regionu, a także kondycję współczesnej kultury. To, jaka muzyka dominuje w danym czasie, ukazuje rozwój społeczny, potrzeby i przemiany kulturalne zachodzące w społeczeństwie.

Muzyka popularna stała się częścią dnia codziennego, wpływa na nasze nastroje, pobudza, relaksuje, motywuje, wyraża emocje artystów, z którymi utożsamia się odbiorca.

Najważniejszym aspektem w muzyce jest motywacja, dla której muzyka powstaje, jest to pasja. Kompozytor Ludwig van Bethoven twierdził, że „Zagranie niewłaściwej nuty nie ma znaczenia; granie bez pasji jest niewybaczalne.” To oznacza, że twórcy z pasją mają ogromny wpływ na twórczość i rozwój kultury.

[No blog posts to show ...publish here]